Richtlijn bij lage rugpijn: blijven werken, blijven bewegen

Als je last hebt van lage rugpijn, is de kans groot dat je dokter je voortaan zal aanraden te blijven bewegen én te blijven werken of je job te hervatten. Want zo staat het in de nieuwe richtlijn die het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft opgesteld voor zorgverleners.

De Morgen 20/05/2017

Het voorbije jaar had een op de vijf Belgen op een bepaald moment af te rekenen met rugpijn. Als je het over een heel mensenleven bekijkt, heeft 80 tot 85 procent ooit rugklachten. Meer dan de helft van de chronische pijnklachten is te wijten aan rugproblemen. Bij 50 procent van de patiënten zijn die chronische rugpijnen zo erg dat ze arbeidsongeschikt worden verklaard. En toch luidt het nieuwe devies: blijven bewegen en blijven werken. Lage rugpijn verdwijnt immers meestal spontaan. "Bij de meerderheid van de patiënten is er geen sprake van een ernstig onderliggend letsel, zoals een tumor. Voor de 5 procent bij wie dat wel het geval is, geldt de richtlijn niet", zegt fysisch geneesheer en revalidatiearts Peter Van Wambeke van het UZ Leuven. Hij stond aan het hoofd van de groep experts die de richtlijn opstelde. "Maar de overige 95 procent raden we inderdaad aan om te blijven bewegen en hun dagelijkse activiteiten zo normaal als mogelijk te behouden of te hervatten. Uiteraard hangt alles af van de ernst van de pijn. We willen nu ook niet de boodschap geven dat je moet blijven doorgaan en niet moet luisteren naar je lichaam." "Tegen langdurige arbeidsongeschiktheid zijn we sowieso, omdat dit net het tegenovergestelde effect kan hebben", zegt Van Wambeke. "Rugpijn kan namelijk niet alleen veroorzaakt worden door je rug te overbelasten maar ook door te sedentair te leven en te weinig te bewegen, waardoor je rug minder 'belastbaar' wordt en sneller blootstaat aan overbelasting." Opvallend is ook dat zorgverleners nu de raad krijgen om geneesmiddelen niet meer standaard voor te schrijven aan patiënten met lagerugpijn of radiculaire pijn. Dat laatste is pijn die veroorzaakt wordt door druk op de zenuwwortel en uitstraalt naar bijvoorbeeld het been. Dokter Van Wambeke: "Als er toch medicijnen voorgeschreven moeten worden, gaat de voorkeur naar ontstekingsremmers in plaats van loutere pijnstillers, liefst in een zo laag mogelijke dosis en zo kort mogelijk. Ook met rugoperaties moet omzichtig omgesprongen worden omdat er weinig bewijs is dat die de rugpijn blijvend verlichten."